Thông báo

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 11, 12/2023   (26/01/2024)

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 11, 12/2023 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao

- Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30

- Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30

- Khi đi mang theo Thẻ sinh viên, CMND hoặc CCCM

- Các Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương nơi cư trú

- Trung tâm Tin học Duy Tân - Phòng 130, cơ sở 209 Phan Thanh, TP Đà Nẵng

- Mọi thông liên lạc qua số điện thoại 0236.3650970.

Các tin khác: