Danh sách quy chế

Một số quy định chung.

1. Quy định về việc thực hiện kiểm tra, Đánh giá chất lượng học tập 

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

2. Quy định Giảng dạy trực tuyến Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao 

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

3. Về việc đeo thẻ học viên 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo   Bắt đầu từ 07/10/2019, tất cả học viên phải đeo thẻ học viên mới được vào lớp học. Giáo viên có quyền mời các bạn không đeo thẻ học viên ra khỏi lớp học và đánh vắng buổi học đó.    Đề nghị các bạn học viên và giáo viên thực hiện thông báo này.   ĐN, 03/10/2019 PGĐ Trần Bàn Thạch

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

4. Khung chương trình 

Khung chương trình

File đính kèm:

Chi tiết

5. Quy định đào tạo 

Quy định đào tạo

File đính kèm:

Chi tiết

Các hướng dẫn

1. Mẫu đơn hoãn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao 

Mẫu đơn hoãn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao

File đính kèm:

Chi tiết

2. Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin 

Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

File đính kèm:

Chi tiết

3. Mẫu đơn đăng ký dự thi chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao 

Các bạn nộp đơn đăng ký dự thi chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao kèm theo bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng. Nộp về cho Giáo viên đứng lớp vào buổi học thứ 4 tại học phần cơ bản hoặc nâng cao.

File đính kèm:

Chi tiết

4. Các hướng dẫn 

Các hướng dẫn

File đính kèm:

Chi tiết

Danh Sách Chuyển Lớp

1. Danh sách chuyển lớp 

kích link sau: http://bit.ly/318R8Na 

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết