Danh sách tuyển sinh

Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt 01 tháng 07/2022  (30/06/2022)

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt Tháng 06/2022  (31/05/2022)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp, điều kiện tuyển dụng khi ra trường, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng năng lực ứng dụng CNTT trong công việc, Nay Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo hồ sơ tuyển sinh và học phí nhập học như sau:   1. Hồ sơ đăng ký nhập học - Phiếu đăng ký, Đơn đăng ký dự thi, 02 ảnh 3cm x 4cm và 04 ảnh 4cm x 6cm và 02 bản sao CMND/CCCD công...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt Tháng 05/2022  (21/05/2022)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp, điều kiện tuyển dụng khi ra trường, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng năng lực ứng dụng CNTT trong công việc, Nay Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo hồ sơ tuyển sinh và học phí nhập học như sau:   1. Hồ sơ đăng ký nhập học - Phiếu đăng ký, Đơn đăng ký dự thi, 02 ảnh 3cm x 4cm và 04 ảnh 4cm x 6cm và 02 bản sao CMND/CCCD công...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt Tháng 04/2022  (28/04/2022)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp, điều kiện tuyển dụng khi ra trường, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng năng lực ứng dụng CNTT trong công việc, Nay Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo hồ sơ tuyển sinh và học phí nhập học như sau:   1. Hồ sơ đăng ký nhập học - Phiếu đăng ký, Đơn đăng ký dự thi, 02 ảnh 3cm x 4cm và 04 ảnh 4cm x 6cm và 02 bản sao CMND/CCCD công...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt Tháng 03/2022  (10/03/2022)

Chi tiết