Danh sách tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 06/2021  (15/06/2021)

Các bạn đăng ký Online để nhận được thông báo qua E-Mail để nhận được thông báo nhập học qua email.  🔹Thời gian học nộp hồ sơ đến hết ngày: 20/06/2021 🔹Thời gian hộp hồ sơ: 🖌 Sáng: 07h00 - 10h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 🖌 Chiều: 13h00 - 16h30 Từ thứ 2 đến thứ 6 🔹Thời gian học chính thức từ ngày: 21/06/2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 05/2021  (27/05/2021)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên bổ sung hồ sơ tuyển dụng khi ra trường, điều kiện miễn khảo sát Tin học đầu ra, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng, ứng dụng CNTT trong công việc, Nay Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo hồ sơ tuyển sinh và nộp học phí nhập học như sau: 1. Hồ sơ đăng ký nhập học - Phiếu đăng ký, Đơn đăng ký dự thi, 02 ảnh 3cm x 4cm và 04 ảnh 4cm x 6cm và 02 bản sao CMND công chứng(Phiếu đăng ký, Đơn đăng ký dự thi các bạn nhận tại Trung tâm Tin Học Duy...

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 04/2021  (02/04/2021)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 03/2021  (15/03/2021)

Các bạn đăng ký Online để nhận được thông báo qua E-Mail Tại đây 🔹Thời gian hộp hồ sơ: 🖌 Sáng: 07h00 - 10h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 🖌 Chiều: 13h00 - 10h30 Từ thứ 2 đến thứ 6 🖌 Tối: 18h00 - 20h00 Từ thứ 2 đến thứ 5

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 01/2021  (26/02/2021)

Các bạn đăng ký Online để nhận được thông báo qua E-Mail Tại đây

Chi tiết