Điểm thi

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 17/07/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 17/07/2024. Bảng điểm gồm 2 cột, Điểm Kiến thức chung (Trắc nghiệm), Điểm thực hành Ứng dụng (Thực hành). Nếu phần thi nào có điểm dưới 5 thì theo dõi lịch thi đợt sau, đọc nội dung thông...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 16/07/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 16/07/2024. 1. THỜI GIAN PHÚC KHẢO BÀI THI - Các học viên muốn phúc khảo lại bài thi thì làm đơn phúc khảo nộp về Trung tâm trước 16h30 ngày 23/07/2024 (Đơn phúc...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 15/07/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 15/07/2024. 1. THỜI GIAN PHÚC KHẢO BÀI THI - Các học viên muốn phúc khảo lại bài thi thì làm đơn phúc khảo nộp về Trung tâm trước 16h30 ngày 22/07/2024 (Đơn phúc...

Kết quả bảng điểm (chính thức) học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 5/2024

- Trung tâm Tin học thông báo kết quả điểm thi (chính thức) học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 5/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 17/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 17/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 18/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 18/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 13h00 ngày 19/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 13h00 ngày 19/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 15h00 ngày 19/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 15h00 ngày 19/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 07h00 ngày 19/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 07h00 ngày19/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 09h00 ngày 19/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 09h00 ngày19/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 19/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày19/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 16/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày16/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 15/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày15/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 14/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày14/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 13/05/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày13/05/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...