Danh sách thông báo

1. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 21/06/2021 (21/06/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 21/06/2021

File đính kèm:

Chi tiết

2. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/06/2021 (15/06/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/06/2021

File đính kèm:

Chi tiết

3. Về việc thay đổi lịch thi các học viên đăng ký ghép đợt tháng 05/2021 được chuyển sang tháng 06/2021 (27/05/2021)

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

4. Về việc nghỉ học và thay đổi lịch thi sát hạch chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2021 (26/05/2021)

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

5. Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/05/2021 (15/05/2021)

Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/05/2021

File đính kèm:

Chi tiết