Danh sách thông báo

1. Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2022 (Cập nhật 08h17 ngày 18/05/2022) (18/05/2022)

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2022 Cập ngày 08h12 ngày 18/05/2022. Các bạn kiểm tra điểm và thông tin cá nhân nếu có sai lệch về điểm thi và thông tin cá nhân thì phản hồi cho C. Châu (0905929215) trước ngày 20/05/2022 để kiểm tra và điều chỉnh.  

File đính kèm:

Chi tiết

2. Về việc nộp đơn hoãn thi ngày 08/05/2022 (08/05/2022)

Các Học viên cấn lịch khảo sát Anh văn ngày 08/05/2022(minh chứng cụ thể), không thể dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. Các Bạn làm đơn hoãn nộp về Trung tâm. Thời gian nộp từ ngày thông báo đến hết 15h00, Ngày 08/05/2022. Sau thời gian trên Trung tâm không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào. (Mẫu đơn hoãn thi có trên File đính kèm)

File đính kèm:

Chi tiết

3. Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 12/2021 (04/03/2022)

Trung tâm Tin học thông báo đến các học viên dự thi sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 12/2021, đến Trung tâm Tin học để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận chứng chỉ từ sáng, chiều thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (trong giờ hành chính).

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

4. Danh sách chuyển lớp cập nhập đến hết ngày 16/11/2021 (16/11/2021)

Danh sách chuyển lớp cập nhập đến hết ngày 16/11/2021

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách lớp 27THT7 (15/11/2021)

Danh sách lớp 27THT7

File đính kèm:

Chi tiết