Thông báo

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 21/06/2021

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/06/2021

Về việc thay đổi lịch thi các học viên đăng ký ghép đợt tháng 05/2021 được chuyển sang tháng 06/2021

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Danh sách thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021

Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Xem tất cả...