Thông báo

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 07/2023  (21/07/2023)

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao

- Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30

- Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30

- Khi đi mang theo Thẻ sinh viên, CMND hoặc CCCM

- Các Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương nơi cư trú

- Trung tâm Tin học Duy Tân - Phòng 130, cơ sở 209 Phan Thanh, TP Đà Nẵng

- Mọi thông liên lạc qua số điện thoại 0236.3650970.

Danh sách nhận chứng chỉ có trên File đính kèm

- Thông báo tuyển sinh đợt tháng 08/2023 

File đính kèm:

Các tin khác: