Danh sách tài liệu học tập

Giáo trình Cơ bản, Nâng cao

1. Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản 

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản. Các bạn xem trên File đính kèm - Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Excel cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Chi tiết

2. Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao 

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao. Các Bạn xem trên File đính kèm

Chi tiết

Bài tập Thực hành Cơ bản

1. Bộ đề thi Cơ Bản 

Bộ đề thi Cơ Bản

Chi tiết

2. Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản  

Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản 

Chi tiết

3. Bài tập thực hành Window cơ bản 

Bài tập thực hành Window cơ bản

Chi tiết

4. Bài tập thực hành MicroSoft Excel Cơ bản 

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Cơ bản

Chi tiết

5. Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản 

Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Chi tiết

Bài tập Thực hành Nâng cao

1. Bộ đề thi Nâng cao 

Bộ đề thi Nâng cao

Chi tiết

2. Bài tập thực hành MicroSoft Word Nâng cao 

Bài tập thực hành MicroSoft Word Nâng cao

Chi tiết

3. Bài tập thực hành MicroSoft Excel Nâng cao 

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Nâng cao

Chi tiết

4. Bài tập thực hành MicroSoft Access Nâng cao 

Bài tập thực hành MicroSoft Access Nâng cao

Chi tiết

Ứng dụng Ôn tập Trắc Nghiệm

1. Ứng dụng Ôn tập Trắc nghiệm 

- Dành cho Hệ điều hành IOS https://apps.apple.com/bn/app/dtitc/id1542880441 - Dành cho Hệ điều hành Android https://downloadapk.net/down_DTITC.v8a.html - Dành cho hệ điều hành Window http://tttinhoc.duytan.edu.vn/Upload/FileUpload/TaiLieuHocTap/23_687_637460555036871508.rar * Giải nén File - Hướng dẫn sử...

Chi tiết