Tài liệu học tập

Giáo trình Cơ bản, Nâng cao

Slide IU02 Cơ bản về Hệ điều hành Windows

Slide IU02 Cơ bản về Hệ điều hành Windows

Slide IU06 Internet, Network & Web

Slide IU06 Internet, Network & Web

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản. Các bạn xem trên File đính kèm - Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Excel cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao. Các Bạn xem trên File đính kèm

Bài tập Thực hành Cơ bản

Bộ đề thi Cơ Bản

Bộ đề thi Cơ Bản

Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản

Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản 

Bài tập thực hành Window cơ bản

Bài tập thực hành Window cơ bản

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Cơ bản

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Cơ bản

Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Bài tập Thực hành Nâng cao

Bộ đề thi Nâng cao

Bộ đề thi Nâng cao

Bài tập thực hành MicroSoft Word Nâng cao

Bài tập thực hành MicroSoft Word Nâng cao

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Nâng cao

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Nâng cao

Bài tập thực hành MicroSoft Access Nâng cao

Bài tập thực hành MicroSoft Access Nâng cao