Danh sách thời khóa biểu

Thời khóa biểu học Online tuần 43 (Từ ngày 21/06/2021 đến hết ngày 27/06/2021) 

Thời khóa biểu học Online tuần 42 (Từ ngày 14/06/2021 đến hết ngày 20/06/2021) 

Thời khóa biểu học Online tuần 37 (Từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 16/05/2021) 

Thông báo nghỉ học và thay đổi lịch thi sát hạch chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2021 

Thời khóa biểu học Online tuần 36 (từ ngày 03/05/2021 đến hết ngày 09/05/2021)