Lịch thi

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 07/2024

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 07/2024, được tổ chức thi tại Cơ sở K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới). 1. Thời gian đăng thi ghép và nộp hồ sơ ...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 05/2024

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 05/2024, được tổ chức thi tại Cơ sở K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới).   Thời gian đăng ký,...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 04/2024

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 04/2024, được tổ chức thi tại Cơ sở K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới).   Thời gian đăng ký,...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 03/2024

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 03/2024, được tổ chức thi tại Cơ sở K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới).   Thời gian đăng ký,...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 01/2024

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 01/2024, được tổ chức thi tại Cơ sở K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới).   Thời gian đăng ký,...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 11/2023

  Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 11/2023, được tổ chức thi tại Cơ sở K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới).   Thời gian...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 09/2023

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 09/2023, được tổ chức thi tại Cơ sở 209 Phan Thanh – P.Thạc Gián – Q.Thanh Khê – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới).   ...

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 08/2023

  Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 08/2023, được tổ chức thi tại Cơ sở 209 Phan Thanh – P.Thạc Gián – Q.Thanh Khê – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới). ...

Lịch thi sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 07/2023

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 07/2023, được tổ chức thi tại Cơ sở 209 Phan Thanh – P.Thạc Gián – Q.Thanh Khê – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới). ...

Lịch thi sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 06/2023

Trung tâm Tin học thông báo các lớp có lịch thi sát hạch Chứng chỉ CNTT Cơ bản; Nâng cao Đợt tháng 06/2023, được tổ chức thi tại Cơ sở 209 Phan Thanh – P.Thạc Gián – Q.Thanh Khê – TP. Đà Nẵng (Các lớp dự thi có tên trên lịch thi đính kèm bên dưới). ...