Tài liệu học tập

Giáo trình Cơ bản, Nâng cao

Slide IU02 Cơ bản về Hệ điều hành Windows

Slide IU02 Cơ bản về Hệ điều hành Windows

Slide IU06 Internet, Network & Web

Slide IU06 Internet, Network & Web

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản. Các bạn xem trên File đính kèm - Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Excel cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao. Các Bạn xem trên File đính kèm