Danh sách thông báo

1. Nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao (19/12/2018)

* Lưu ý:- Hiện nay đã có chứng chỉ Cơ bản & Nâng cao của các lớp: Cơ bản (ITA.13N, ITA.15N, ITA.16N, ITA.33B, ITA.34B, ITA.45A); Nâng cao (ITA.14N, ITA.20A, ITA.22B), bắt đầu từ ngày 19/12/2018 mời HV các lớp trên đến VP TT để nhận.             - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV (hoặc photo CMND kèm bản gốc)             - Thời gian nhận:           + Buổi sáng: Từ thứ 2 đến thứ 6                                                 + Buổi chiều: Từ thứ 3 đến thứ 6             -...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách lớp ITA.45A (có chỉnh sửa) dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Nâng cao (18/12/2018)

* Lưu ý: HV đối chiếu DS CNTN này với Bảng điểm trong mục Điểm thi

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách các lớp ITA.41B, ITA.43B (có chỉnh sửa) dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Cơ bản (18/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Sau khi có Quyết định (khoảng 02 tuần từ ngày ra thông báo) danh sách này sẽ được TT chuyển trực tiếp về P. Đào tạo để học viên được miễn khảo sát đầu ra, đủ điều kiện xét Tốt nghiệp và nhận Bằng Đại học...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách lớp ITA.54A (có bổ sung thêm HV lớp khác) dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Cơ bản (18/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 19/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách các lớp ITA.54A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản (17/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 19/12/2018 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết