Danh sách thông báo

1. Danh sách các lớp ITA.51A, ITA.52A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản (07/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Nhận Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản (20/11/2018)

* Lưu ý:- Hiện nay các lớp ITA.11N; ITA.12N, ITA.14N; ITA.17A -> ITA.35A; ITA.12B -> ITA.26B; ITA.28B đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, bắt đầu từ ngày 20/11/2018 mời HV các lớp đến VP TT để nhận.             - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV (hoặc photo CMND kèm bản gốc)             - Thời gian nhận:           + Buổi sáng: Từ thứ 2 đến thứ 6                                                 + Buổi chiều: Từ thứ 3 đến thứ 6             - Giờ nhận:        + Buổi...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Nhắc lại qui định thời gian HV nhận chứng chỉ (23/10/2018)

* Qui định về cấp Chứng chỉ (MỤC QUI ĐỊNH-QUI CHẾ: Những thông tin cần biết) a. Thời gian nhận Chứng chỉ -          Từ 9h30 đến 10h30 sáng thứ 2 đến sáng thứ 6. -          Từ 15h30 đến 16h30 chiều thứ 3 đến chiều thứ 6. b. Thủ tục nhận Chứng chỉ -          Học viên phải xem quyết định tốt nghiệp có tên học viên để biết lớp cấp chứng chỉ. -          Đem theo thẻ học viên hoặc bản photo CMND kèm bản CMND gốc để...

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

4. Danh sách các lớp ITA.33B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (12/09/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả xếp loại của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp DTU, mã số sinh viên): từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 15/9/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, ...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách lớp K81AKT dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản (06/09/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả xếp loại của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp DTU, mã số sinh viên): từ ngày 06/9/2018 đến hết ngày 10/9/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, mã số...

File đính kèm:

Chi tiết