Danh sách thông báo

1. V/v nộp lệ phí thi Tốt nghiệp lớp K79B, K79BKT (02/07/2018)

* Lưu ý: - Đề nghị HV nộp lệ phí đúng thời hạn, sau thời hạn trên thông báo TT sẽ không thu bất kỳ trường hợp thi tốt nghiệp nào nữa.  - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, không có thẻ vào thi sẽ bị hủy điểm             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.

File đính kèm:

Chi tiết

2. Nhận Chứng chỉ Chuẩn CNTT Nâng cao (25/06/2018)

* Lưu ý:- Hiện nay các lớp ITA.11N; ITA.13A -> ITA.19A; ITA.10B -> ITA.15B; ITA.21A, ITA.22A; ITA.24A -> ITA.27A; ITA.18B -> ITA.20B đã có chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao, bắt đầu từ ngày 25/6/2018 mời HV các lớp đến VP TT để nhận.              - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV (hoặc photo CMND kèm bản gốc)             - Chứng chỉ HV sẽ nhận được gồm 02 cái: 01 Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản, 01 Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao. Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình nằm...

File đính kèm:

Chi tiết

3. THỜI GIAN NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2017-2018 (CẬP NHẬT LẦN 1) (07/06/2018)

THÔNG BÁO (Lịch nghỉ hè CẬP NHẬT LẦN 1)    Kính gửi: Học viên Trung tâm Tin học Duy Tân   Căn cứ thông báo số 499/TB-ĐHDT ngày 28 tháng 05 năm 2018 về lịch nghỉ hè năm học 2017-2018.   Trung tâm Tin học Duy Tân xin thông báo lịch nghỉ hè năm học 2017-2018:  + ĐỢT 1: Bắt đầu nghỉ từ ngày 11/06/2018 đến hết ngày 01/07/2018. Ngày 02/07/2018 học lại bình thường.  + ĐỢT 2: Bắt đầu nghỉ từ ngày 16/07/2018 đến hết ngày 05/08/2018....

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

4. Nhận Chứng chỉ Kỹ thuật viên (06/06/2018)

* Lưu ý:            - Hiện nay các lớp K78A, K78B, K78AKT, K78BKT, K75AKT (bổ sung) đã có chứng chỉ, bắt đầu từ ngày 06/6/2018 mời HV các lớp đến VP TT để nhận.                         - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV (hoặc photo CMND kèm bản gốc). Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình nằm trong ds dự kiến với lớp nào để sau này đến nhận Chứng chỉ cho chính xác (file Thông báo: DS dự kiến các lớp được Công nhận Tốt nghiệp).                                             

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách các lớp ITA.27B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (Đã chỉnh sửa) (30/05/2018)

* Lưu ý: + Danh sách này đã được TT chuyển trực tiếp về P. Đào tạo để học viên được miễn khảo sát đầu ra, đủ điều kiện xét Tốt nghiệp và nhận Bằng Đại học đúng qui định.  + Thông tin cá nhân của HV đã được HV kiểm tra đầy đủ trong quá trình thi TN Nâng cao, vì vậy mọi sai sót, phản hồi khác về thông tin của HV để chỉnh sửa thì TT sẽ không chịu trách nhiệm. + Nếu học viên đi xin việc làm mà Chứng chỉ chưa có thì hãy đến VP TT để đăng ký nhận Giấy chứng nhận tạm thời (TT sẽ hẹn ngày đến nhận...

File đính kèm:

Chi tiết