Danh sách thông báo

1. Danh sách các lớp ITA.36B, ITA.37B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản (27/07/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả xếp loại của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp DTU, mã số sinh viên): từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, mã số...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách các lớp ITA.28B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (27/07/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả xếp loại của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp DTU, mã số sinh viên): từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, mã số...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách các lớp ITA.36A, ITA.39A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (27/07/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả xếp loại của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp DTU, mã số sinh viên): từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, mã số...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách các lớp ITA.13N, ITA.16N dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (27/07/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả xếp loại của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp DTU, mã số sinh viên): từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, ...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Nhận Chứng chỉ Kỹ thuật viên K79A, K79AKT (23/07/2018)

* Lưu ý:- Hiện nay các lớp K79A, K79AKT đã có chứng chỉ, bắt đầu từ ngày 23/7/2018 mời HV các lớp đến VP TT để nhận.             - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV (hoặc photo CMND kèm bản gốc)             - Thời gian nhận:           + Buổi sáng: Từ thứ 2 đến thứ 7                                                 + Buổi chiều: Từ thứ 2 đến thứ 6             - Giờ nhận:        + Buổi sáng: Từ 09h45 đến 10h45                                     + Buổi chiều: Từ...

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết