Danh sách thông báo

1. Danh sách các lớp ITA.42A, ITA.43A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách lớp ITA.34B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách các lớp ITA.36B (bổ sung với ITA.51A) dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Cơ bản (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Nếu HV nào không có tên trong danh sách được công nhận Tốt nghiệp thì liên hệ TT gấp để kịp thời bổ sung. + Sau khi có Quyết định (khoảng 02 tuần từ ngày ra thông báo) danh sách này sẽ được TT chuyển trực tiếp về P. Đào tạo để học viên được miễn khảo sát đầu ra, đủ điều kiện xét Tốt nghiệp và nhận Bằng Đại học...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Nghỉ học tối 2 (10/12/2018) (10/12/2018)

Thông báo   Theo thông báo của BGH, sinh viên toàn trường nghỉ học ngày thứ  2 (ngày 10/12/2018).   Vì vậy, trung tâm thông báo học viên nghỉ học tối thứ 2  (ngày 10/12/2018).   PGĐ Trần Bàn Thạch. 

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

5. Danh sách các lớp ITA.53A, ITA.39B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản (07/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu...

File đính kèm:

Chi tiết