Danh sách thi

1. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 07/11/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 07/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/11/2020 

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/11/2020 

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 02/11/2020 

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 02/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 04/10/2020 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 04/10/2020 - 17h45 ngày 04/10/2020 thi phần Thực hành Ứng dụng - 19h30 ngày 04/10/2020 thi phần Kiến thức chung (Trắc nghiệm)

File đính kèm:

Chi tiết