Danh sách thi

1. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/01/2021 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 14/01/2021 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 14/01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 11/01/2021 

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 12/01/2021 

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 18/12/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 18/12/2020 17H45 - THỰC HÀNH ỨNG DỤNG 19H30 - KIẾN THỨC CHUYÊN(TRẮC NGHIỆM)

File đính kèm:

Chi tiết