Danh sách thông báo

1. Nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao (16/01/2019)

* Lưu ý:- Hiện nay đã có chứng chỉ Cơ bản & Nâng cao của các lớp: + Cơ bản:  ITA.17N, K81AKT, TỪ ITA.27B ĐẾN ITA.38B, TỪ ITA.35A ĐẾN ITA.49A. + Nâng cao: TỪ ITA.12N ĐẾN ITA.17N, ITA.16B, ITA.17B, ITA.21B, ITA.23B ĐẾN ITA.33B, ITA.23A, TỪ ITA.28A ĐẾN ITA.41A.     Bắt đầu từ ngày 17/01/2019 mời HV các lớp trên đến VP TT để nhận.             - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV, thẻ SV, CMND,              - Thời gian nhận:           + Buổi sáng: Từ thứ 2 đến thứ...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019 & Thời gian đi học lại (15/01/2019)

* Lưu ý: HV cập nhật thông báo, thời khóa biểu thường xuyên

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách lớp ITA.40B dự kiến được CNTN Ứng dụng CNTT Cơ bản (20/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 22/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách lớp ITA.35B dự kiến được CNTN Ứng dụng CNTT Nâng cao (20/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 22/12/2018 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách lớp ITA.50A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (20/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 22/12/2018 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết