Danh sách thông báo

1. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/09/2020 (24/09/2020)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/09/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 21/09/2020 (21/09/2020)

File đính kèm:

Chi tiết

3. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/09/2020 (15/09/2020)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/09/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 11/09/2020 (11/09/2020)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 11/09/2020

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách Dự kiến các lớp được công nhận đã hoàn thành khoá học và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao Đợt tháng 7/2020 (09/09/2020)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu Bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi hoặc facebook TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN với DS dự kiến đựơc cấp Chứng chỉ trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Nếu HV nào không có tên trong danh sách Dự kiến được cấp Chứng chỉ thì liên hệ TT gấp để kịp thời bổ sung. + Thời hạn chỉnh sửa và bổ sung...

File đính kèm:

Chi tiết