Danh sách thông báo

1. Nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao (31/07/2019)

* Lưu ý:- Hiện nay đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao của các lớp: + Cơ bản: ITA.18N; ITA.39B -> ITA.48B; ITA.50A -> ITA.65A  + Nâng cao: K81AKT; ITA.34B -> ITA.39B; ITA.42A -> ITA.49A; ITA.51A -> ITA.53A     - Bắt đầu từ ngày 01/8/2019 mời HV các lớp trên đến VP TT để nhận.             - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV hoặc CMND             - Thời gian nhận:           + Buổi sáng: Từ thứ 2 đến thứ 6                                                 + ...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách lớp ITA.73A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (29/07/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 29/7/2019 đến hết ngày 01/8/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách lớp ITA.72A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (29/07/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 29/7/2019 đến hết ngày 01/8/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách lớp ITA.70A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (16/07/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 16/7/2019 đến hết ngày 20/7/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách lớp ITA.54B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (16/07/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 16/7/2019 đến hết ngày 20/7/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết