Danh sách thông báo

1. Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 02/07/2020 (03/07/2020)

Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 02/07/2020 (Danh sách chuyển lớp có trên file đính kèm)

File đính kèm:

Chi tiết

2. Về việc thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao và Nghỉ hè của Học viên năm học 2019-2020 (30/06/2020)

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

3. Thông báo danh sách chuyển lớp cập nhật đến hết ngày 27/06/2020 (27/06/2020)

Thông báo danh sách chuyển lớp cập nhật đến hết ngày 27/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Thông báo danh sách chuyển lớp cập nhật đến hết ngày 25/06/2020 (25/06/2020)

Thông báo danh sách chuyển lớp cập nhật đến hết ngày 25/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 28/06/2020 (25/06/2020)

* Thời gian thi: Bắt đầu 13h30 ngày 28/6/2020. Đề nghị HV đến trước giờ thi 15 phút * HV nào không nộp đơn đăng ký dự thi Nâng cao sẽ không được dự thi. * HV nào Nợ Cơ bản cũng không được dự thi Nâng cao.

File đính kèm:

Chi tiết