Danh sách thông báo

1. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 25/03/2021 (25/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 25/03/2021, các học viên có tên trong danh sách đăng ký chuyển lớp, đọc kỹ thông báo của Trung tâm đã được gửi đến email chò từng học viên, các học viên phải thực hiện đúng theo nội dung thông báo (danh sách học viên được chuyển lớp có trên File đính kèm). Trung Tâm Tin Học Duy Tân

File đính kèm:

Chi tiết

2. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/03/2021 (25/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/03/2021, các học viên có tên trong danh sách đăng ký chuyển lớp, đọc kỹ thông báo của Trung tâm đã được gửi đến email chò từng học viên, các học viên phải thực hiện đúng theo nội dung thông báo. Trung Tâm Tin Học Duy Tân

File đính kèm:

Chi tiết

3. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 23/03/2020 (23/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 23/03/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/03/2021 (15/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/03/2021

File đính kèm:

Chi tiết

5. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 05/03/2021 (05/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 05/03/2021

File đính kèm:

Chi tiết