Danh sách thông báo

1. Danh sách Dự kiến các lớp được công nhận đã hoàn thành khoá học và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao Đợt tháng 11/2020 (26/11/2020)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu Bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi hoặc facebook TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN với DS Dự kiến đựơc cấp Chứng chỉ trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Và Danh sách Dự kiến cấp Chứng chỉ Nâng cao sẽ được TT chuyển trực tiếp về P. Đào tạo để học viên được miễn khảo sát đầu ra, đủ điều kiện xét Tốt...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/11/2020 (24/11/2020)

Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 23/11/2020 (23/11/2020)

Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 23/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách Dự kiến các lớp được công nhận đã hoàn thành khoá học và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản Đợt tháng 11/2020 (18/11/2020)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu Bảng điểm CB trong mục Điểm thi hoặc facebook TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN với DS dự kiến đựơc cấp Chứng chỉ trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Sau khi có QĐ công nhận Tốt nghiệp HV phải thường xuyên cập nhật thông báo để biết ngày đến nhận Chứng chỉ. Khi đi nhớ đem theo thẻ HV, thẻ SV hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 18/09/2020 (18/11/2020)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 18/09/2020

File đính kèm:

Chi tiết