Danh sách thông báo

1. Danh sách các học viên chuyển lớp được cập nhật đến hết ngày 06/04/2020 (06/04/2020)

Danh sách các học viên chuyển lớp được cập nhật đến hết ngày 06/04/2020. Các học viên được chuyển lớp sẽ học tại lớp đã được chuyển, nhưng khi thi sát hạch cấp chứng chỉ thì học viên thi tại tên lớp chính của mình.

File đính kèm:

Chi tiết

2. Thông báo về việc tổ chức học Online bắt đầu từ tuần 35(từ ngày 30/03/2020) (26/03/2020)

Trung tâm thông báo đến các bạn học viên các lớp xem lịch học Online bắt đầu từ tuần 35(từ ngày 30/04/2020). Hình thức học Online được Ban Giám Hiệu cho phép Trung tâm tổ chức phần mềm Zoom.us, các học viên tham gia lớp học Online này phải thực hiện đầy đủ các quy định sau: - Học viên phải cài đặt phần mền Zoom.us tại link https://zoom.us/download - Học viên đăng nhập vào lớp học Online bằng số Meeting ID có ghi cụ thể trên lịch học, khi đăng nhập học phải ghi rõ họ và tên trước khi kích chọn...

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

3. Tổ chức ôn tập cho kỳ thi khảo sát Tin học đợt tháng 05/2020 (23/03/2020)

Được sự đồng ý của Thấy Hiệu Trưởng, Trung tâm Tin học Duy Tân sẽ tổ chức ôn tập khảo sát Tin, để hỗ trợ cho các sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2020 làm tốt bài thi khảo sát tin đợt tháng 05/2020 và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Nay Trung tâm Tin Học Duy Tân thông báo đến tất cả sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2020, đến Trung tâm Tin học Duy Tân ( tầng lững khu 209 Phan Thanh) để đăng ký và đóng lệ phí ôn tập, thời gian đăng và nộp lệ phí...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Về việc cho học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng chống dịch Covid - 19 (23/03/2020)

Về việc cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng chống dịch Covid - 19. Về hình thức học Online hiện nay Ban Giám Hiệu đang triển khai đến các sinh viên hệ chính quy, đối với các học viên đang theo học chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao hiện nay chưa triển khai hệ thống học Online. Khi nào triển khai học Online Trung tâm Tin học Duy Tân sẽ thông báo đến các bạn học viên các lớp trong thời gian sớm nhất.

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Chi tiết

5. Về việc cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch Covid - 19 đến hết ngày 22/03/2019 (16/03/2020)

Về việc cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch Covid - 19 đến hết ngày 22/03/2019. Về hình thức học Online hiện nay Ban Giám Hiệu đang triển khai đến các sinh viên hệ chính quy, đối với các học viên đang theo học chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao hiện nay chưa triển khai hệ thống học Online. Khi nào triển khai học Online Trung tâm Tin học Duy Tân sẽ thông báo đến các bạn học viên các lớp trong thời gian sớm nhất. (Các bạn xem thông báo trên File đính kèm)

File đính kèm:

Chi tiết