Danh sách thông báo

1. Danh sách lớp K80A, K80B dự kiến được công nhận tốt nghiệp (19/03/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 19/3/2019 đến hết ngày 21/3/2019 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách lớp ITA.65A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (08/03/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 08/3/2019 đến hết ngày 11/3/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách lớp ITA.64A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (08/03/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 08/3/2019 đến hết ngày 11/3/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách lớp ITA.18N dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Cơ bản (Có bổ sung) (21/02/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa. + Chứng chỉ HV sẽ nhận được gồm 02 cái: 01 Chứng chỉ Chuẩn CNTT Cơ bản, 01 Chứng chỉ Chuẩn CNTT Nâng cao. (Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình nằm trong DS với lớp nào để sau này đến nhận Chứng chỉ cho...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách lớp ITA.63A dự kiến được CNTN Ứng dụng CNTT Cơ bản (20/02/2019)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình (HV nên đối chiếu bảng điểm CB, NC trong mục Điểm thi với DS dự kiến CNTN trong mục Thông báo để xem có khớp điểm hay không), nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm, chỉnh sửa và bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 20/02/2019 đến hết ngày 23/02/2019 (nếu sai hoặc...

File đính kèm:

Chi tiết