Danh sách tài liệu học tập

Ôn thi trắc nghiệm

1. Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT Nâng cao 

Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT Nâng cao, các bạn xem trên file đính kèm

Chi tiết

2. Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT Cơ bản 

Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT Cơ bản, các Bạn xem trên File đính kèm

Chi tiết

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản 

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản. Các bạn xem trên File đính kèm - Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Excel cơ bản  - Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Chi tiết

2. Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản 

Bài tập thực hành MicroSoft Power Point Cơ bản

Chi tiết

3. Bài tập thực hành MicroSoft Excel Cơ bản 

Bài tập thực hành MicroSoft Excel Cơ bản

Chi tiết

4. Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản 

Bài tập thực hành MicroSoft Word cơ bản

Chi tiết

5. Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao 

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao. Các Bạn xem trên File đính kèm

Chi tiết