Danh sách tài liệu học tập

Ôn thi trắc nghiệm

1. Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao 

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm này giúp cho các bạn học viên tham khảo

Chi tiết

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao 

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Nâng cao. Các Bạn xem trên File đính kèm

Chi tiết

2. Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản 

Giáo trình Ứng dụng CNTT Chuẩn Cơ bản. Các bạn xem trên File đính kèm

Chi tiết