Thông báo

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/09/2020

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 21/09/2020

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 15/09/2020

Danh sách thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 16/07/2020

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 15/07/2020

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 09/07/2020

Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/07/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/07/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 09/07/2020 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Xem tất cả...