Thông báo

Danh sách chuyển lớp cập nhật đến ngày 02/07/2020

Về việc thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao và Nghỉ hè của Học viên năm học 2019-2020

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Thông báo danh sách chuyển lớp cập nhật đến hết ngày 27/06/2020

Kỳ thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 09/07/2020

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 13h30 ngày 28/06/2020

Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 28/06/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/06/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/06/2020 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Các bạn nộp đơn đăng ký dự thi chứng chỉ CNTT cơ bản và nâng cao kèm theo bảng photo chứng minh nhân dân có công chứng. Nộp về cho Giáo viên đứng lớp vào buổi học thứ 4 tại học phần cơ bản hoặc nâng cao.

Xem tất cả...