Thông báo

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 25/03/2021

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/03/2021

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 23/03/2020

Danh sách thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021

Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Xem tất cả...