Thông báo

Thông báo về việc nghỉ học từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 04/02/2021

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 04/01/2021

Danh sách thi

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/01/2021

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 14/01/2021

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 11/01/2021

Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/01/2021 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 14/01/2021 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 12/01/2021 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

Xem tất cả...