Thông báo

Danh sách lớp ITA.59B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Nâng cao

File đính kèm:

Danh sách lớp ITA.58B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Nâng cao

File đính kèm:

Danh sách lớp ITA.76A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Ứng dụng CNTT Nâng cao

File đính kèm:

Kỳ thi

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.86A

File đính kèm:

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.61B

File đính kèm:

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.76A

File đính kèm:

Điểm thi

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.85A 

File đính kèm:

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.84A 

File đính kèm:

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.83A 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo   Bắt đầu từ 07/10/2019, tất cả học viên phải đeo thẻ học viên mới được vào lớp học. Giáo viên có quyền mời các bạn không đeo thẻ học viên ra khỏi lớp học và đánh vắng buổi học đó.    Đề nghị các bạn học viên và giáo viên thực hiện thông báo này.   ĐN, 03/10/2019 PGĐ Trần Bàn Thạch

Xem tất cả...