Danh sách tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 07/2020  (04/07/2020)

Chi tiết

Danh sách học viên nhập học đợt tháng 06/2020  (27/06/2020)

Danh sách học viên nhập học đợt tháng 06/2020. Các Bạn xem trên File đính kèm

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin đợt tháng 06/2020  (04/06/2020)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 05/2020  (04/05/2020)

Chi tiết

Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 03/2020  (28/02/2020)

1. Hồ sơ đăng ký nhập học - Đơn đăng ký theo mẫu (các bạn nhận tại Trung tâm Tin học Duy Tân, hoặc lấy trên File đính kèm), 02 ảnh 3cm x 4cm - Học phí: STT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỔNG HỌC PHÍ PHẢI NỘP GIẢM 15% CHO SINH VIÊN DTU 1 Ứng dụng CNTT cơ bản 866,000 743,600 2 Ứng dụng CNTT nâng cao 1,130,000 968,000 Tổng cộng: ...

Chi tiết