Danh sách tuyển sinh

Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 03/2020  (28/02/2020)

1. Hồ sơ đăng ký nhập học - Đơn đăng ký theo mẫu (các bạn nhận tại Trung tâm Tin học Duy Tân, hoặc lấy trên File đính kèm), 02 ảnh 3cm x 4cm - Học phí: STT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỔNG HỌC PHÍ PHẢI NỘP GIẢM 15% CHO SINH VIÊN DTU 1 Ứng dụng CNTT cơ bản 866,000 743,600 2 Ứng dụng CNTT nâng cao 1,130,000 968,000 Tổng cộng: ...

Chi tiết

Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 02/2020  (11/02/2020)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện các điều kiện để xét tốt nghiệp, điều kiện tuyển dụng khi ra trường, đồng thời nâng cao năng lực sử dụng năng lực ứng dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học - Trường Đại học Duy Tân thông báo đến các Bạn sinh viên đến Trung tâm Tin học đăng ký và nộp lệ phí nhập học như sau: 1. Hồ sơ đăng ký nhập học: - Đơn đăng ký theo mẫu - 02 ảnh 3cm x 4cm - Học phí: TT Chứng chỉ môn học Lệ phí nhận chứng chỉ Học...

Chi tiết

Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao  (11/02/2020)

Phiếu đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao

Chi tiết

Thông tin Tuyển sinh  (10/09/2019)

Thông tin Tuyển sinh

Chi tiết