Danh sách tuyển sinh

Tổng khai giảng các lớp Chứng chỉ B Ban ngày (Dành cho Sinh viên Liên thông) 22, 23/8/2016  (08/08/2016)

* Lưu ý: HV hoàn tất hồ sơ & đọc kỹ các quy định của Trung tâm trước khi đăng ký nhập học.

Chi tiết

Tổng khai giảng các lớp ngày 15, 16/8/2016  (02/08/2016)

THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA MỚI CÁC NGÀY 15, 16/08/2016   KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa học, học viên có thể hành nghề ngay tại các đơn...

Chi tiết

Tổng khai giảng các lớp Chứng chỉ B Ban ngày 23/5/2016  (17/05/2016)

* Lưu ý: HV hoàn tất hồ sơ & đọc kỹ các quy định của Trung tâm trước khi đăng ký nhập học.

Chi tiết

Khai giảng lớp Chứng chỉ B cấp tốc Ban ngày & Ban đêm ngày 28, 29/12/2015  (18/12/2015)

THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA MỚI CÁC NGÀY 28, 29/12/2015 & ĐẶC BIỆT CÁC LỚP CHỨNG CHỈ B TIN HỌC CẤP TỐC BAN ĐÊM, BAN NGÀY   KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ...

Chi tiết

Khai giảng lớp Chứng chỉ B cấp tốc ngày 23, 24/9/2015  (08/09/2015)

THÔNG BÁO TỔNG KHAI GIẢNG KHÓA MỚI CÁC NGÀY 23, 24/9/2015 & ĐẶC BIỆT CÁC LỚP CHỨNG CHỈ B TIN HỌC CẤP TỐC BAN ĐÊM, BAN NGÀY   KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống....

Chi tiết