Danh sách tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 04/2021  (02/04/2021)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 03/2021  (15/03/2021)

Các bạn đăng ký Online để nhận được thông báo qua E-Mail Tại đây 🔹Thời gian hộp hồ sơ: 🖌 Sáng: 07h00 - 10h30 Từ thứ 2 đến thứ 7 🖌 Chiều: 13h00 - 10h30 Từ thứ 2 đến thứ 6 🖌 Tối: 18h00 - 20h00 Từ thứ 2 đến thứ 5

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 01/2021  (26/02/2021)

Các bạn đăng ký Online để nhận được thông báo qua E-Mail Tại đây

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 11/2020  (02/11/2020)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt tháng 09/2020  (11/09/2020)

Chi tiết