Danh sách thi

1. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 18/12/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 18/12/2020 17H45 - THỰC HÀNH ỨNG DỤNG 19H30 - KIẾN THỨC CHUYÊN(TRẮC NGHIỆM)

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 16/12/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 16/12/2020 - Thực Hành Ứng dụng 17h45 16/12/2020 - Kiến Thức Chung 19h30 16/12/2020  

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 15/12/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 15/12/2020 Thực Hành Ứng dụng 17h45 15/12/2020 Kiến Thức Chung 19h30 15/12/2020  

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 14/12/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 14/12/2020 Thực Hành Ứng dụng 17h45 14/12/2020 Kiến Thức Chung 19h30 14/12/2020  

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 07/11/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 07/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết