Danh sách các kỳ thi

1. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.69A 

* Lưu ý: - Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi & ảnh 4x6 cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             - HV vắng quá số buổi qui định là...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.52B 

* Lưu ý:- NHỮNG HV ĐÃ ĐĂNG KÝ THI GHÉP VỚI ITA.52B, NẾU KHÔNG CÓ TÊN TRONG DS THI, ĐỀ NGHỊ HV KIỂM TRA TÊN CỦA MÌNH TRÊN DS THI CỦA LỚP ITA.69A (PM.301), ITA.71A (PM.609)     - Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự ...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.59A 

* Lưu ý:  - Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi & ảnh 4x6 cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             - HV vắng quá số buổi qui định là bị...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.58A 

* Lưu ý:  - Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi & ảnh 4x6 cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             - HV vắng quá số buổi qui định là bị...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.43B 

* Lưu ý: - Những HV đã đăng ký thi ghép với ITA.43B, đề nghị HV kiểm tra tên của mình trong danh sách thi ITA.44B (PM.507)      - Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự...

File đính kèm:

Chi tiết