Danh sách các kỳ thi

1. Danh sách thi hết môn Thực hành sổ sách kế toán lớp K81AKT 

- Lưu ý: Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, không có thẻ vào thi sẽ bị hủy điểm

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thi hết Thiết kế Web lớp K80A, K80B 

- Lưu ý: Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, không có thẻ vào thi sẽ bị hủy điểm

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thi hết môn Kế toán máy lớp K80AKT, K80BKT 

- Lưu ý: Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, không có thẻ vào thi sẽ bị hủy điểm  

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thi Tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.33B 

* Lưu ý:- Thời gian, ngày, địa điểm thi xem chi tiết trên thời khóa biểu hoặc DS thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Nếu HV không hoàn thành thi TN Cơ bản thì HV đó sẽ không được dự thi TN Nâng cao.             - Nếu HV đủ điều kiện dự thi mà không nộp đơn dự thi theo quy định cũng sẽ không được dự thi Tốt nghiệp             - HV vắng quá số buổi qui định là bị Cấm thi (3...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.40A, ITA.32B 

* Lưu ý:- Thời gian, ngày, địa điểm thi xem chi tiết trên thời khóa biểu hoặc DS thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - Nếu HV không hoàn thành thi TN Cơ bản thì HV đó sẽ không được dự thi TN Nâng cao.             - Nếu HV đủ điều kiện dự thi mà không nộp đơn dự thi theo quy định cũng sẽ không được dự thi Tốt nghiệp             - HV vắng quá số buổi qui định là bị Cấm thi...

File đính kèm:

Chi tiết