Danh sách thi

1. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 29/03/2021 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 29/03/2021 gồm các phần thi như sau: - 17h45 ngày 29/03/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng - 19h30 ngày 29/03/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm) - Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/01/2021 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 14/01/2021 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 14/01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 11/01/2021 

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 12/01/2021 

File đính kèm:

Chi tiết