Danh sách thi

1. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 16/07/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 16/07/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 15/07/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 15/07/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 09/07/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020. Các Thí sinh dự thi 2 môn: - 17h45 thi Thực hành Ứng dụng (Thi thực hành) - 19h15 Kiến thức chung(Trắc nghiệm) - Danh sách các bạn xem trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020. Các Thí sinh dự thi 2 môn: - Kiến thức chung(Trắc nghiệm) - Thực hành Ứng dụng (Thi thực hành) - Danh sách các bạn xem trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 13h30 ngày 28/06/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 13h30 ngày 28/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết