Danh sách thi

1. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 13h30 ngày 28/06/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 13h30 ngày 28/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 27/06/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 27/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thi Kiến thức chung lúc 17h45 ngày 21/06/2020 

Danh sách thi Kiến thức chung lúc 17h45 ngày 21/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thi Thực hành Ứng dụng lúc 17h45 ngày 21/06/2020 

Danh sách thi Thực hành Ứng dụng lúc 17h45 ngày 21/06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Kiến thức chung Cơ bản lúc 17h45 ngày 14/06/2020 

Danh sách thi Kiến thức chung Cơ bản lúc 17h45 ngày 14/06/2020. Các bạn xem danh sách trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết