Chi tiết thông báo

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2022 (Cập nhật 08h17 ngày 18/05/2022)  (18/05/2022)

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2022 Cập ngày 08h12 ngày 18/05/2022. Các bạn kiểm tra điểm và thông tin cá nhân nếu có sai lệch về điểm thi và thông tin cá nhân thì phản hồi cho C. Châu (0905929215) trước ngày 20/05/2022 để kiểm tra và điều chỉnh.

 

File đính kèm:

Các tin khác: