Chi tiết thông báo

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 12/2021  (04/03/2022)

Trung tâm Tin học thông báo đến các học viên dự thi sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 12/2021, đến Trung tâm Tin học để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận chứng chỉ từ sáng, chiều thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (trong giờ hành chính).

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: