Chi tiết thông báo

Thông báo các lớp được nghỉ học ngày 04/05/2021  (03/05/2021)

Lịch học ngày 04/05/2021 tất cả các lớp được nghỉ học, lịch học online sẽ trung tâm thông báo trước 17h00 ngày 04/05/2021. Các bạn sẽ theo dõi trên Website và Facebook trung tâm Tin học để cập nhật thông tin về lịch học Online. 

Không có mô tả ảnh.

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: