Chi tiết thông báo

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/03/2021  (25/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 24/03/2021, các học viên có tên trong danh sách đăng ký chuyển lớp, đọc kỹ thông báo của Trung tâm đã được gửi đến email chò từng học viên, các học viên phải thực hiện đúng theo nội dung thông báo.

Trung Tâm Tin Học Duy Tân

File đính kèm:

Các tin khác: