Chi tiết thông báo

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 25/03/2021  (25/03/2021)

Thông báo danh sách đăng ký chuyển lớp cập nhật đến ngày 25/03/2021, các học viên có tên trong danh sách đăng ký chuyển lớp, đọc kỹ thông báo của Trung tâm đã được gửi đến email chò từng học viên, các học viên phải thực hiện đúng theo nội dung thông báo (danh sách học viên được chuyển lớp có trên File đính kèm).

Trung Tâm Tin Học Duy Tân

File đính kèm:

Các tin khác: