Danh sách thời khóa biểu

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 06/2020 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 45(từ 08/06/2020 đến hết ngày 14/06/2020) 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 44(từ 01/06/2020 đến hết ngày 07/06/2020)  

Thời khóa biểu học tập trung tuần 43(từ 25/05/2020 đến hết ngày 31/05/2020)  

Thời khóa biểu học tập trung tuần 42(từ 18/05/2020 đến hết ngày 24/05/2020)