Danh sách thời khóa biểu

Thời khóa biểu tuần 11 (Từ 09/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020) 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 10 (Từ 02/11/2020 đến hết ngày 08/11/2020) 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 09(từ 26/10/2020 đến hết ngày 01/11/2020) 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 08 (từ 19/10/2020 đến hết ngày 25/10/2020) 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 07 (Từ 12/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020. Học Trực tuyến vào thứ 2, 3)