Danh sách thời khóa biểu

Thời khóa biểu học tập trung tuần 09(từ 26/10/2020 đến hết ngày 01/11/2020) 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 08 (từ 19/10/2020 đến hết ngày 25/10/2020) 

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 07 (Từ 12/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020. Học Trực tuyến vào thứ 2, 3) 

Các lớp học trực tuyến từ 17h00 ngày 10/10/2020 đến 21h00 này 11/10/2020 

File đính kèm:

Chi tiết