Chi tiết thông báo

Thời khóa biểu học tập trung tuần 16 (Từ 14/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020)  (10/12/2020)

Thời khóa biểu học tập trung tuần 16 (Từ 14/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020) Tất cả các lớp được nghỉ học để Trung tâm tổ chức sát hạch chứng chỉ cơ bản và nâng cao đợt tháng 12/2020

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: