Chi tiết thông báo

Thời khóa biểu tuần 11 (Từ 09/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020)  (05/11/2020)

Để hỗ trợ cho học viên các lớp ổn định trong việc thi kết thúc môn theo lịch thi của Mydtu. Nay Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo đến học viên các lớp như sau:

- Các lớp được nghỉ học từ Từ 09/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020

- Từ ngày 16/11/2020 tất cả các lớp xem thời khóa và đi học theo đúng lịch học

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: