Chi tiết thông báo

Thời khóa biểu học tập trung tuần 05 (Từ 28/09/2020 đến hết ngày 04/10/2020)   (23/09/2020)

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo Thời khóa biểu học tập trung tuần 05 (Từ 28/09/2020 đến hết ngày 04/10/2020), học viên các lớp được nghỉ học để ôn tập thi Kết thúc học phần theo lịch Mydtu và chuẩn bị cho lịch thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông Cơ bản và Nâng cao của Trung tâm Tin học Duy Tân

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: