Chi tiết thông báo

Thời khóa biểu lớp 26TN1, 26CYC2 tuần 49 đến 53 (từ 06/07/2020 đến hết ngày 09/08/2020)  (27/07/2020)

Do ảnh hưởng lịch Covid 19 nay Trung Tâm Tin học Duy Tân thông báo đến các lớp hiện đang theo học được nghỉ học đến hết ngày 09/08/2020. Sau thời gian trên Trung tâm sẽ thông báo học lịch chính thức.

File đính kèm:

Các tin khác: