Lịch thi

Thông báo hủy lịch thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao ngày 25, 26, 27/06/2021 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 06/2021 

Thông báo thay đổi lịch thi cho các học viên đăng ký thi ghép Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2021 

Thông báo lịch thi Chứng chỉ Ứng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2021 có điều chỉnh 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 05/2021