Danh sách thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 09/07/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020. Các Thí sinh dự thi 2 môn:

- 17h45 thi Thực hành Ứng dụng (Thi thực hành)

- 19h15 Kiến thức chung(Trắc nghiệm)

Danh sách các bạn xem trên File đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác: