Danh sách thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020 

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 08/07/2020. Các Thí sinh dự thi 2 môn:

- Kiến thức chung(Trắc nghiệm)

- Thực hành Ứng dụng (Thi thực hành)

- Danh sách các bạn xem trên File đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác: