Thông báo

Về việc Bổ sung Hồ sơ xét Công nhận Tốt nghiệp cho các Học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05, 06/2024  (10/06/2024)

1. CÁC HỌC VIÊN THI ĐẠT CHỨNG CHỈ CNTT NÂNG CAO
Thông báo các học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05, 06/2024 đã được Trung tâm Tin học gửi Hồ sơ xét công công nhận tốt nghiệp (Miễn khảo sát Tin học đầu ra) về Phòng Đào tạo ĐH & SĐH. Trung tâm sẽ thông cho các Bạn về việc nhận Chứng chỉ trong tháng 06/2024. Các Học viên thi đạt chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao đợt tháng 05, 06/2024 có trên File đính kèm
2. CHỨNG CHỈ CNTT CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG THỜI HẠN BAO LÂU
Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin theo thông tin 03/2014 - BTTTT có hiệu lực sử dụng vô thời hạn. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một số đơn vị đủ điều kiện được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong đó có Trung Tâm Tin học thuộc Trường Đại Học Duy Tân.
3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT THÁNG 06/2024
Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 06/2024 …
 

File đính kèm:

Các tin khác: