Thời khóa biểu

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2023-2024 (Từ ngày 10/06/2024 đến hết ngày 16/06/2024)  (03/06/2024)

1. HỌC VIÊN ĐƯỢC CHUYỂN LỚP
Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu (lịch học khác, lịch làm việc tại cơ quan, không giải quyết công việc cá nhân), các bạn thực hiện chuyển lớp qua email theo đúng nội dung hướng dẫn, Các học viên thực hiện gửi email chuyển lớp từ thứ 2 đến hết chiều thứ 5 hàng tuần.
2. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHUYỂN LỚP
Gửi đến email: tt-tinhoc@duytan.edu.vn
Tiêu đề: Chuyển lớp do trùng lịch học Mydtu hoặc các lịch học khác hoặc học bù
Nội dung Email:
Mã sinh viên: ... Họ và tên: ... Hiện đang học: Cơ bản tại lớp : 29THT1 (đang học buổi 01)
Sau khi xem lịch học trên thời khóa biểu. Nay xin chuyển sang lớp: 29TYC1 (đang học buổi 01) lớp này đang học chứng chỉ: Cơ bản. Việc chuyển lớp để học tập và tránh những buổi học có trùng lịch học Mydtu, các buổi không trùng lịch học Mydtu sẽ học và thi cùng lớp 29THT1 (lớp chính không phải lớp chuyển)

File đính kèm: Hình ảnh lịch học Mydtu hoặc lịch học khác
3. TÊN CÁC LỚP CẦN CHUYỂN
Tên các lớp cần chuyển phải có trên thời khóa biểu, nếu học viên tự ý chuyển lớp hoặc tên lớp không có trên trên thời khóa biểu thì học viên phải liên hệ trực tiếp Giáo viên đứng lớp hoặc Trung tâm Tin học Duy Tân để được hướng dẫn(Thời khóa biểu (Lịch học) hàng tuần có trên File đính kèm)
Xem lịch học

File đính kèm:

Các tin khác: