Lịch thi

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 12/2020  (10/12/2020)

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo lịch thi Sát hạch chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt 12/2020. Các học viên đăng ký thi ghép phải làm đầy đủ hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký dự thi cơ bản hoặc nâng cao, 2 ảnh 4 x 6 và bản sao CMND công chứng.

Thời gian đăng ký thi ghép như sau:

- Đăng ký thi ghép cơ bản ngày 14/12/2020: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/12/2020.

- Đăng ký thi ghép cơ bản ngày 15/12/2020: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/12/2020.

- Đăng ký thi ghép Nâng cao ngày 16/12/2020: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/12/2020.

- Đăng ký thi thi ghép Nâng cao ngày 18/12/2020: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/12/2020.

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: