Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm

Giới thiệu:
Trung Tâm Tin Học Duy Tân có quá trình hoạt động từ năm 1999 đến nay, tiền thân là Trung tâm Đào tạo THCN, DN & Tin học, là đơn vị trực thuộc Hội đồng Quản trị & Ban giám hiệu Trường Đại học Duy Tân.
Địa chỉ: Tầng 1- 209 Phan Thanh, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3650970

Chức năng và nhiệm vụ
Trung tâm Tin học Duy Tân có chức năng tổ chức chiêu sinh, đào tạo & liên kết đào tạo các loại hình chứng chỉ Tin học ứng dụng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học UD CNTT Cơ Bản, UD CNTT Nâng Cao & Kỹ thuật viên Tin học.
Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:
1.       Đào tạo Tin học trình độ Chuẩn UD CNTT Cơ Bản và Nâng Cao.
2.       Cung cấp các kiến thức tin học ứng dụng mới nhất phù hợp với yêu cầu của xã hội, để giúp cho sinh viên khi ra trường có thể xin việc làm dễ dàng hơn.
 
Cơ cấu tổ chức nhân sự Trung tâm
 
Giám đốc : Trương Minh Trí                        
Ðiện thoại :0903521201   
Email : truongminhtri@duytan.edu.vn
Phó Giám đốc : Dương Trương Quốc Khánh
Ðiện thoại :0905001144
Email : khanhdtq@duytan.edu.vn
    Cán bộ đào tạo : Phạm Thị Thanh Huyền                
    Điện thoại : 01287670719
    Giáo vụ : Nguyễn Lê Quế Châu                          
    Điện thoại : 0905929215