Danh sách tuyển sinh

Tổng khai giảng khóa mới ngày 15, 16/9/2014  (05/09/2014)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGÀY 15, 16/9/2014   KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa học, học viên có thể hành nghề ngay tại các đơn...

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới các ngày 15, 16, 29, 30/8/2014  (29/07/2014)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI CÁC NGÀY 15, 16, 29, 30/8/2014   KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa học, học viên có thể hành nghề ngay tại...

Chi tiết

Chiêu sinh thường xuyên  (21/04/2014)

Thông tin tuyển sinh (new)

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới ngày 03, 04/03/2014  (28/02/2014)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI NGÀY 03, 04/03/2014 & LỚP CHỨNG CHỈ B BAN NGÀY. KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Học phí đã giảm: 1.070.000Đ Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa...

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới ngày 15, 16/02/2014  (06/02/2014)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI NGÀY 15, 16/02/2014 & LỚP CHỨNG CHỈ B BAN NGÀY. KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Học phí đã giảm: 1.070.000Đ Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa...

Chi tiết