Chi tiết thông báo

Nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 10/2020  (22/10/2020)

Lưu ý:- Hiện nay đã có Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 10/2020.

            - Bắt đầu từ ngày 22/10/2020 mời HV các lớp đã thi vào đợt trên đến VP TT để nhận.

            - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV, thẻ SV hoặc CMND.

            * Trường hợp nhận thay Chứng chỉ phải có:

                         + Giấy ủy quyền (có chứng nhận của địa phương). Nội dung Giấy ủy quyền phải ghi rõ nhận Chứng chỉ gì.

                         + Nếu muốn nhận thay 02 chứng chỉ phải có 02 Giấy ủy quyền.

                         + Người nhận thay phải đem theo CMND khi đến nhận.

 

           

File đính kèm:

Các tin khác: