Chi tiết thông báo

Danh sách dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/06/2020  (25/06/2020)

* Thời gian thi: Bắt đầu 13h30 ngày 28/6/2020. Đề nghị HV đến trước giờ thi 15 phút

* HV nào không nộp đơn đăng ký dự thi Cơ bản sẽ không được dự thi

File đính kèm:

Các tin khác: