Danh sách thi

Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 03/04/2021 (Bồ sung) 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 03/04/2021 gồm các phần thi như sau:

 
- 17h45 ngày 03/04/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng
 
- 19h30 ngày 03/04/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm)
 
- Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Các tin khác: