Chi tiết thông báo

Danh sách các lớp ITA.53A, ITA.39B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản  (07/12/2018)

Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.

            + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu lớp DTU, mã số sinh viên HV chỉ cần đến trực tiếp TT để bổ sung, chỉnh sửa. Những HV nào không bổ sung thông tin còn thiếu gấp TT sẽ không làm hồ sơ Tốt nghiệp đợt này).

+ Nếu HV nào không có tên trong danh sách được công nhận Tốt nghiệp thì liên hệ TT gấp để kịp thời bổ sung.

+ Sau khi có Quyết định (khoảng 02 tuần từ ngày ra thông báo) danh sách này sẽ được TT chuyển trực tiếp về P. Đào tạo để học viên được miễn khảo sát đầu ra, đủ điều kiện xét Tốt nghiệp và nhận Bằng Đại học đúng qui định.

+ Nếu học viên đi xin việc làm mà Chứng chỉ chưa có thì hãy đến VP TT để đăng ký nhận Giấy chứng nhận tạm thời (TT sẽ hẹn ngày đến nhận sau)

            + Sau thời hạn nói trên TT sẽ không chịu trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung, mọi chi phí phát sinh hoặc sai sót học viên phải tự chịu.

Chứng chỉ HV sẽ nhận được gồm 02 cái: 01 Chứng chỉ Chuẩn CNTT Cơ bản, 01 Chứng chỉ Chuẩn CNTT Nâng cao. (Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình nằm trong QĐ số mấy hoặc với lớp nào để sau này đến nhận Chứng chỉ cho chính xác, HV vào Website của TT: Mục Thông Báo -à DS dự kiến CNTN)

            + Sau khi có QĐ công nhận Tốt nghiệp HV phải thường xuyên cập nhật thông báo để biết ngày đến nhận Chứng chỉ. Khi đi nhớ đem theo thẻ HV hoặc photo CMND kèm bản gốc.

File đính kèm: