Chi tiết nhân sự

Trần Bàn Thạch

Trần Bàn Thạch
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Thư điện tử: tranbanthach@gmail.com

Lời phát biểu

Position:
- Vice Director of DTU Information Technology Center
- Faculty of Information Technology Departerment
- Faculty of International Education Departerment
 
Specialize:
- Specialization Engineering standard network CMU (Carnegie Mellon University)
- Other: CCNA / CCNP, MCSA / MCSE, ASP.NET, SQL Server
 
mobi: 01234.27.09.79