Chi tiết kỳ thi

Danh sách thi hết môn Nguyên lý kế toán lớp K81BKT 

* Lưu ý:- Thời gian, ngày, địa điểm thi xem chi tiết trên thời khóa biểu hoặc DS thi

            - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.

- HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.

File đính kèm: